Jak to działa?

Uczniowie z ZET VI w ramach zajęć funkcjonowania osobistego i społecznego stworzyli własną „książkę” – karty pracy na potrzeby zajęć lekcyjnych. Podopieczni wspierani przez nauczyciela nabywali umiejętność posługiwania się laminatorem i bindownicą. Dobieranie poszczególnych kart zadaniowych, jak również laminowanie i bindowanie były ciekawą formą pracy podczas zajęć. Podjęta aktywność kształtowała również umiejętność planowania oraz współdziałania. Nic nie cieszy tak bardzo, jak wytwór własnej pracy oraz wzajemna pomoc w dążeniu do celu.