,,JA NIE WIDZĘ CIEBIE, TY ZOBACZ MNIE!”

Zespół Placówek Edukacyjno – Wychowawczych na zaproszenie Kujawsko – Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille`a w Bydgoszczy oraz Stowarzyszenia Visus Supremus w dniach 13.10.2021 – 20.10.2021 uczestniczyć będzie w Kampanii społecznej z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski ,,JA NIE WIDZĘ CIEBIE, TY ZOBACZ MNIE!” 2021. W ramach Kampanii przeprowadzone zostaną zajęcia na temat potrzeb i możliwości osób, które nie widzą lub słabo widzą.