„JA NIE WIDZĘ CIEBIE, TY ZOBACZ MNIE”

W dniach 12-19.10.2022 r. Zespół Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Gołdapi po raz kolejny będzie uczestniczyć w Kampanii Społecznej organizowanej przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille’a w Bydgoszczy oraz Stowarzyszenie Visus Supremus „JA NIE WIDZĘ CIEBIE, TY ZOBACZ MNIE”. W ramach Kampanii zostaną przeprowadzone zajęcia na temat potrzeb i możliwości osób, które nie widzą lub widzą słabo.