Internat

Życie w internacie

Wychowankowie przebywający w internacie ZPEW pochodzą z terenu powiatu gołdapskiego oraz powiatów ościennych. Mieszkają oni w 3 – 5 osobowych sypialniach. Do dyspozycji mają dobrze wyposażone świetlice: są telewizory, wieże grające, magnetofony, DVD oraz dużo zabawek i gier stolikowych.

Kierując się zasadami pedagogiki specjalnej, kadra stosuje w swej codziennej pracy takie metody, które wskazują młodzieży wzorce zachowań, wzmacniają poczucie tożsamości, a także pozwalają lepiej przygotować do życia w przyszłym, dorosłym społeczeństwie. Wychowawcy organizują wychowankom internatu biwaki, spływy kajakowe, rajdy piesze i rowerowe, wycieczki.

Kadra pedagogiczna jest bardzo dobrze przygotowana merytorycznie do pracy z dziećmi upośledzonymi umysłowo. Otwarta jest na przemiany, aktywnie uczestniczy w różnorodnych formach zewnętrznego doskonalenia nauczycieli. Zdecydowana większość nauczycieli i wychowawców dokształca się na studiach podyplomowych, kursach specjalistycznych, a także przystępuje do podwyższania swojego awansu zawodowego.

Nauczyciele i uczniowie są organizatorami wielu imprez takich jak: chrzest na wychowanka internatu, pasowanie na ucznia, mini listy przebojów, konkursów przedmiotowych, wycieczek krajoznawczych, imprez rekreacyjnych, uroczystych apeli, koncertów charytatywnych na rzecz Zespołu. Ważną częścią życia jest organizacja wszelkiego rodzaju uroczystości z okazji świąt, rocznic państwowych.