Innowacja pedagogiczna ,,CIAŁO-ZDROWIE-RUCH-EMOCJE”

W naszej szkole cyklicznie odbywają się warsztaty z uczennicami w ramach innowacji pedagogicznej ,,CIAŁO-ZDROWIE-RUCH-EMOCJE”. Podczas zajęć omawialiśmy tematy: ,,Jak mały krok może zmienić twoje życie” oraz ,,ZDROWIE-akcja-regeneracja”. Skupiliśmy się na istocie nawyków, życiowych paradygmatach i zasadach, którymi się kierujemy jak również zasadą ,,małych kroczków”. Dyskutowaliśmy o tym, co zrobić by zrealizować nasze najskrytsze marzenia, wyznaczać nowe cele w życiu. Wspólnie z pielęgniarką szkolną rozmawialiśmy o znaczeniu pracy i odpoczynku, oraz o tym że higiena osobista jest bardzo ważna w życiu człowieka . W praktyce nauczyliśmy się jak prawidłowo myć oraz dbać o dłonie. Innowacja jest jednym z działań Programu ,,Stawiamy na marzenia-Nie na uzależnienia” dofinansowanego przez Gminę Gołdap.