Informacja o podręcznikach szkolnych

Dyrektor SOSW w Gołdapi podaje do wiadomości, że biblioteka szkolna dysponuje zestawami podręczników dla wszystkich uczniów placówki. Podręczniki te będą wydawane uczniom na początku roku szkolnego 2013/2014.

Podręczniki są wybierane przez nauczycieli przedmiotów jeden raz na etap edukacyjny. Brakujące podręczniki (na kolejne lata, zgodnie z nową podstawą programową) zostaną zakupione w porozumieniu z rodzicami uczniów w okresie wakacji. Podręczniki dla uczniów z orzeczeniem są bezpłatne.

Leonarda Kosińska – wicedyrektor SOSW w Gołdapi 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *