Informacja Bursa

Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno -Wychowawczych w Gołdapi informuje, iż w wyniku rekrutacji dla wychowanków chcącej kontynuować zamieszkanie w Bursie Szkolnej w ZPEW w Gołdapi w roku szkolnym 2022/2023 zostało zakwalifikowanych 13 osób.

Lista osób znajduje się w sekretariacie Zespołu.