INFORMACJA

Informujemy, iż trwa procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawców (terapeutów), którzy będą realizowali zajęcia w ramach rządowego programu „Za życiem” w wiodącym ośrodku koordynacyjno -rehabilitacyjno -opiekuńczym w ZPEW w Gołdapi. Termin rozpoczęcia zajęć uzależniony jest od: * akceptacji sprawozdania za poprzedni rok, * przekazania transzy pieniędzy na realizację zajęć, * wyłonienia wykonawcy w postępowaniu przetargowym. Mając na uwadze powyższe, realny termin rozpoczęcia zajęć w roku 2023 to druga połowa czerwca.