Informacja

Informujemy, że zakończyła się budowa windy zewnętrznej dla niepełnosprawnych.

Wkrótce będzie możliwość korzystania z niej – czekamy na protokoły odbioru/przekazania.

Od dnia 15.09.2022 r. ponownie oddane do użytku zostanie wejście do placówki znajdujące

się przy placu zabaw.

W związku z trwającymi pracami reklamacyjnymi czasowo wyłączony z użytku zostaje wejście

od ulicy Wojska Polskiego.