Informacja

Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi informuje, iż w wyniku rekrutacji dla wychowanków chcącej kontynuować zamieszkanie w Bursie Szkolnej w ZPEW w Gołdapi w roku szkolnym 2021/2022 zostało zakwalifikowanych  14 osób .

Lista osób znajduje się w sekretariacie Zespołu.