„Idzie lasem Pani Jesień” 🍁🌿🍂

12 października uczniowie młodszych klas uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych w Nadleśnictwie Gołdap, prowadzonych przez panią Monikę. Celem spotkania było zapoznanie dzieci ze zmianami zachodzącymi jesienią w lesie oraz upowszechnianie wiedzy o środowisku leśnym. Uczniowie podziwiali różnorodność szaty roślinnej lasu oraz słuchali odgłosów ptaków. Zajęcia zakończyły się ogniskiem z pieczoną kiełbaską.