I KONKURS POLSKIEJ PIOSENKI POPULARNEJ – WYNIKI

Wyniki:
I miejsce – HARCERZE Z ZPEW
II miejsce – KLASY I -III SP
III miejsce – JUSTYNA KULEWICZ
IV miejsce – ŁUKASZ KULEWICZ
V miejsce – KAMILA WOJTKIW & BOYS BAND