Dzieje SOSW w Gołdapi

Pierwsza samodzielna i jedyna Szkoła Podstawowa Specjalna powstała w Gołdapi 15 stycznia 1968 roku jako placówka przeznaczona dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. Praca z tymi wychowankami oparta jest na zasadach pedagogiki specjalnej, ma charakter rewalidacyjny i profilaktyczny uzależniony od stopnia i rodzaju upośledzenia.

W 1986 roku na podstawie Decyzji 2/86 Kuratorium Oświaty i Wychowania, w dniu 28 maja 1986 roku Szkoła Podstawowa Specjalna nr 4 w Gołdapi przeszła reorganizacje, której wynikiem było powstanie Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego. W skład Ośrodka weszły: Szkoła Podstawowa Specjalna i nowo utworzony Internat.

17 października 1990 roku została uroczyście oddana do użytku nowa sala gimnastyczna. Od dnia 1 września 1999 roku w budynku przy ul. Wojska Polskiego 18 w Gołdapi funkcjonuje Szkoła Podstawowa Specjalna, Gimnazjum oraz Internat.

Od dnia 1 września 2009 roku funkcjonuje w ośrodku Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy, przeznaczona jest dla uczniów, którzy ukończyli gimnazjum, nauka trwa trzy lata. Wiodącym zadaniem jest wyposażenie dzieci i młodzieży w wiedzę i umiejętności niezbędne do życia w pełnej integracji ze społeczeństwem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *