Harcerze z wizytą w 15 Gołdapskim Pułku Przeciwlotniczym

26 kwietnia harcerze 6 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej Nieprzetartego Szlaku Giganci uczestniczyli w zajęciach zorganizowanych przez panią Agnieszkę Stańczak. Na początku mjr Sylwester Czaplicki w ciekawy sposób opowiedział nam historię powstania jednostki wojskowej w naszym mieście. Zwiedziliśmy salę pamięci oraz salę weteranów. Natomiast pani Katarzyna Kraczaj  wyświetliła filmy dotyczące  codziennej służby żołnierzy  w wojsku. Serdecznie dziękujemy za zaproszenie.