„Górska Odyseja 2021”

W maju i w czerwcu uczniowie ZPEW w Gołdapi uczestniczyli w akcji edukacyjno-ekologicznej #GórskaOdyseja sprzątając okolice Gołdapi. Działanie miało na celu zwrócenie uwagi na problem odpadów w środowisku, zwłaszcza plastikowych oraz na potrzebę segregacji śmieci.