Gorące podziękowania!!!

Serdecznie dziękujemy Panu Krzysztofowi Śmiechowi za przekazanie uczniom ZPEW w Gołdapi skrzynek narzędziowych oraz elektronarzędzi na zajęcia techniczne. Jesteśmy wdzięczni za okazane serce i życzliwość. Dobro wraca!!!