Góra Grosza

Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego włączyli się do akcji „Góra Grosza”. Udało nam się zebrać i przekazać Towarzystwu Nasz Dom 68,63 zł. Dzięki zebranym środkom możliwa jest pomoc rzeczowa dla dzieci w całej Polsce, wsparcie psychologiczne dzieciom i ich bliskim, realizowane są programy stypendialne oraz specjalistyczna opieka całodobowa.

W dalszym ciągu zbieramy grosze i zachęcamy wszystkich do akcji!!!