GÓRA GROSZA

Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego 17.03.2023 r. zakończyli ogólnopolską akcję pn. „GÓRA GROSZA”. Zebraliśmy i przekazaliśmy Towarzystwu Nasz Dom 99,60 zł. Celem akcji jest pomoc psychologiczna, rzeczowa i specjalistyczna dla dzieci, w szczególności wychowujących się poza domem rodzinnym. Dziękujemy całej społeczności szkolnej za wsparcie naszych działań i przypominamy, że zbieramy grosze przez cały rok.