ESCAPE ROOM w klasie I-III

Dnia 19.11.2021r. uczniowie utrwalali zdobytą wiedzę w formie zajęć ESCAPE ROOM. Rozwiązywali zagadki, szukali wskazówek, które prowadziły do otrzymania kodu dostępu i możliwości wydostania się z sali. Dzieci bardzo aktywnie i z zaangażowaniem wykonywały zadania.