Egzamin gimnazjalny 2011

W całym kraju przez kolejne trzy dni – 12, 13 i 14 kwietnia 2011 roku gimnazjaliści zmagali sie z egzaminem. Był on sprawdzianem wiadomości i umiejętności uczniów opanowanych podczas trzyletniej nauki w gimnazjum. Egzamin gimnazjalny jest powszechny i obowiązkowy. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia szkoły.

Egzamin jest zewnętrzny, sprawdzany przez egzaminatorów powołanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Wyniki egzaminu w formie zaświadczenia uczniowie otrzymują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu samego egzaminu. Egzamin składa się z trzech części: humanistycznej – w której sprawdzana jest wiedza z języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie. Matematyczno – przyrodniczej, w której sprawdzana jest wiedza z biologii, chemii, fizyki, geografii i matematyki. Językowej (wprowadzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej od roku szkolnego 2008/2009), gdzie sprawdzana jest wiedza z języka obcego. Łącznie za każdą część egzaminu można dostać do 50 punktów. Część pierwsza i druga egzaminu trwa 120 minut z możliwością przedłużenia o 60 min. dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Część trzecia trwa 90 min z możliwością przedłużenia o 45 min. we wspomnianym wyżej przypadku.

W naszym ośrodku do egzaminu przystąpiło 8 uczniów. Wszyscy chodziliśmy na paluszkach i mocno trzymaliśmy kciuki za pomyślne rozwiązywanie testów przez naszych starszych kolegów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *