Edukacja prozdrowotna w przedszkolu

Przedszkolaki wraz z rodzicami wzięły udział w spotkaniu z Panią Ewą Bolewską z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gołdapi. Pani Ewa przybliżyła zdrowe nawyki żywieniowe oraz higieniczne. Za ciekawe i pouczające spotkanie serdecznie dziękujemy.