„DZIEŃ ZIEMI w ZPEW”

22 kwietnia – Dzień Ziemi na stałe wpisany jest w kalendarz wydarzeń szkolnych. Od lat, edukacja ekologiczna, obchody tego święta przybierają różne formy, a wszystko po to, byśmy byli świadomi, że jesteśmy częścią przyrody i to jak żyjemy ma ogromny na nią wpływ. W tym roku, organizatorzy zaproponowali hasło: „Działamy a nie tylko mówimy”. Przeprowadzona w szkole akcja wiosennego „Sprzątania Świata” zwróciła naszą uwagę na duży problem w zakresie EKOkultury ludzi. Możemy być dumni z naszych uczniów, którzy z dużym zaangażowaniem wzięli udział w akcji. Podczas szkolnego spotkania w dniu 22 kwietnia przypomnieliśmy sobie po raz kolejny skąd pomysł na Międzynarodowy Dzień Ziemi, na co powinniśmy zwrócić uwagę, by szanować to co daje nam natura i jak wartościowe jest obcowanie z przyrodą. Każda z klas miała okazję prezentacji plakatów na wystawie, poświęconej edukacji ekologicznej, przyrodniczej w bieżącym roku szkolnym. „Mój ślad na Ziemi”, to działanie twórcze – wyrażanie siebie, naszej obecności w formie plastycznej. Postawa proekologiczna, to jest to, czego życzymy sobie i innym, by żyło nam się dobrze, w zgodzie z naturą.