DZIEŃ MYŚLI BRATERSKIEJ

Dzień Myśli Braterskiej jest świętem PRZYJAŹNI obchodzonym 22 lutego przez skautów, harcerzy i zuchów na całym świecie. Tegoroczne święto odbyło się 19 lutego w Szkole Podstawowej nr 2 w Gołdapi i zostało przygotowane przez 2 WDH AVES. Naszą drużynę reprezentowało sześciu harcerzy. Imprezę rozpoczęliśmy uroczyście od zjedzenia pysznego tortu. Następnie odbyła się gra francuska. Podsumowaniem uroczystości było świeczkowisko, w trakcie którego wysłuchaliśmy gawędy o przyjaźni przeplatanej pieśniami harcerskimi. Na zakończenie spotkania harcerze obdarowali się wzajemnie upominkami. Tak spędzony piątkowy wieczór na długo zapadnie w naszej pamięci. Dziękujemy również za kartkę, którą otrzymaliśmy 21 lutego od zaprzyjaźnionej 7 DH NS „Dzielni odkrywcy” z Ełku.