„Dzień Matematyki” w przedszkolu

Matematyka pełni ważną funkcję w procesach poznawania i rozumienia otaczającego świata. Dzieci nigdy nie są za małe na spotkanie z matematyką, czują ją intuicyjnie. Tego dnia przedszkolaki brały udział w zabawach, które pozwoliły na rozwijanie kompetencji matematycznych. Dzieci m.in. brały udział w zabawach matematycznych, doskonaliły orientację przestrzenną, liczyły, rozpoznawały figury i kolory oraz tworzyły z nich niepowtarzalne obrazy. Wszystkie zadania jakie dzieci wykonywały pokazały, że matematyka może być  ciekawa, przyjemna, a przede wszystkim daje dużo radości.