„DZIEŃ  BEZPIECZNEGO INTERNETU 2022”

Luty i marzec w ZPEW w Gołdapi upłynął pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu. Działajmy razem!”. W ramach tego przedsięwzięcia podjęliśmy szereg działań, mających na celu przypomnienie uczniom istotnych kwestii dotyczących bezpieczeństwa w Sieci oraz zagrożeń jakie niesie niewłaściwe korzystanie z zasobów sieciowych. Zorganizowany został także konkurs na plakat, którego tematyka dotyczyła propagowania profilaktyki zachowań ryzykownych związanych z nieodpowiedzialnym korzystaniem z Internetu. Konkurs odbył się w ramach realizacji Programu ,,Aktywni – wolni od uzależnień” dofinansowanego przez Gminę Gołdap. Program realizowany jest w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022. Zwycięzcy konkursu to:
I miejsce – SPdP IIIA i kl. I A
II miejsce – kl. VI -VII i ZET VII
III miejsce – ZET IV
Pozostali uczestnicy otrzymali wyróżnienie. Udział w konkursie przyniósł  uczniom refleksje na temat negatywnych konsekwencji wynikających z nieodpowiedniego korzystania z sieci. Dziękujemy serdecznie za udział. Jako organizatorzy lokalnych obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu 2022 ZPEW w Gołdapi otrzymał zaświadczenie od Polskiego Centrum Programu Safer Internet (PCPSI).