Dzień Bezpiecznego Internetu 2021

W lutym i w marcu wychowankowie ZPEW w Gołdapi wzięli udział w konkursie na najciekawszą inicjatywę Dnia Bezpiecznego Internetu 2021. W związku z tym uczniowie pod opieką rodziców, nauczycieli i wychowawców przystąpili do szkolnego konkursu pod hasłem ,,Dzień Bezpiecznego Internetu 2021″. Zadaniem ich było  wykonanie komiksu, którego tematyka dotyczyła propagowania profilaktyki zachowań ryzykownych związanych z nieodpowiedzialnym korzystaniem z Internetu. Zwycięzcy konkursu to:

I miejsce – SPdP IIIA

II miejsce – kl. VIII i ZET VII

III miejsce – SPdP I i ZET III

Wyróżnienie – Adrien Garcia oraz Nikodem Bloda.   Udział w konkursie przyczynił się do pogłębienia wiedzy na temat zasad bezpiecznego korzystania z zasobów sieci. Konkurs odbył się w ramach realizacji Projektu ,,Kreatywni – wolni od uzależnień” dofinansowanego przez Gminę Gołdap. Projekt realizowany jest w ramach Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021. Za organizację lokalnych obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu 2021 Placówka otrzymała zaświadczenie od Polskiego Centrum Programu Safer Internet (PCPSI).