DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

Luty i marzec w ZPEW w Gołdapi upłynął pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: działajmy razem”. W związku z tym w klasach, zespołach oraz grupach przedszkolnych zostały przeprowadzone pogadanki dotyczące  profilaktyki zachowań ryzykownych związanych z nieodpowiedzialnym korzystaniem z Internetu. Tematy zostały zapisane w dziennikach lekcyjnych – uczniowie sporządzali notatki, wykonywali ćwiczenia, przedstawiali scenki.

Zorganizowano także  konkurs na plakat o tej tematyce, który został wykonany z rodzicami i opiekunami naszych uczniów pod kierunkiem nauczycieli.  Plakatami został udekorowany hol II pietra w szkole, korytarz w internacie i bursie szkolnej. Komisja w składzie Urszula Sielawa, Anna Jaremus-Furtan, Joanna Wołyniec wyłonili zwycięzców: I miejsce – SPdPII oraz  ZET VII, II miejsce – kl. IV-V SP, ZETVIII, III miejsce – ZETIV, kl. VI-VII SP, Kl. VIII SP. Pozostali wykonawcy otrzymali wyróżnienie. Gratulujemy! Mamy nadzieję, że udział w konkursie przyniósł  uczniom refleksje na temat negatywnych konsekwencji wynikających  z  nieodpowiedniego korzystania z sieci.

Serdecznie dziękujemy rodzicom, nauczycielom i wychowawcom za wsparcie uczniów podczas wykonywania plakatów.

Konkurs odbył się w ramach realizacji Projektu ,,Świadomi – wolni od uzależnień" dofinansowanego przez Gminę Gołdap. Projekt realizowany jest w ramach Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.

{gallery}galeria/150420W{/gallery}

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *