Dyrektor pozyskała nowe meble dla placówki

Biurka, stoły, zestawy biurowe i inne nowe meble trafiły w ubiegłym tygodniu do Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi. Ich wartość to około 20 tysięcy złotych. Z budżetu placówki nie wydano na nie jednak ani grosza.

„Gdy wygrałam konkurs na dyrektora ZPEW rozpoczęłam poszukiwania sponsorów, którzy mogliby pomóc nam w doposażeniu placówki – mówi Anna Kuskowska. Jeden z telefonów wykonałam do producenta mebli w Elblągu i się udało. Właściciel zaoferował pomoc”.

Warunkiem otrzymania darowizny był ich przywóz do Gołdapi we własnym zakresie. Tu z pomocą przyszedł Piotr Malinowski i firma NC Koperty. Meble są już na terenie ZPEW i wkrótce pojawią się w poszczególnych klasopracowniach.

 

Źródło: goldap.info