,,Dni Rodziny”

W ramach realizacji Projektu edukacyjno – profilaktycznego ,,Świadomi – wolni od uzależnień" realizowanego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 w ZPEW, w pierwszych dniach października obchodzone były ,,Dni Rodziny”.

Celem zajęć było uświadomienie uczestnikom projektu, że istotą relacji rodzinnych jest miłość, przyjaźń, szacunek, wzajemna pomoc i troska oraz jak ważne jest dla każdego człowieka magiczne miejsce na ziemi – dom. Uczniowie pod opieką wychowawców uczestniczyli w licznych warsztatach integracyjnych. Nie zabrakło zajęć plastycznych, muzycznych, technicznych i kulinarnych. Dzieci z przejęciem prezentowały zdjęcia swoich najbliższych, wykonały portrety i rysunki członów swojej rodziny. Zajęcia uatrakcyjniły materiały zakupione na potrzeby realizacji działania, zakup materiałów został dofinansowany przez Gminę Gołdap.

,,Dom” J. K. Węgrzyna
Dom to jest takie miejsce na ziemi
o czym się możesz przekonać,
gdzie wiedzie każda z twoich ścieżek w matki szerokie ramiona.
Dom to spracowana dłoń ojca,
którą ci kładzie na ramiona,
by ci powiedzieć „źle”, „dobrze”,
kiedy cię chce przekonać.
To dni samotne gdy cię nie ma.
Długie rodziców rozmowy.
To ich codzienna troska,
abyś był mądry i zdrowy.

{gallery}galeria/211020w1{/gallery}

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *