Czytanie łączy pokolenia

Młodsi uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu czytelniczym pod nazwą „Czytanie łączy pokolenia”. Celem zajęć było propagowanie czytelnictwa oraz budowanie dobrych relacji między osobami w różnym wieku. Dziękujemy babci Oliwiera, mamie Marcela, mamie Michaliny i p. Agnieszce za pokazanie dzieciom, że czytanie książek jest świetnym sposobem spędzania czasu wolnego i bodźcem do wszechstronnego rozwoju.