CYKL GAZETEK PROFILAKTYCZNYCH

W szkole, internacie i bursie szkolnej został zrealizowany cykl gazetek informacyjnych pod hasłem ,,Stawiam na marzenia-Nie na uzależnienia” oraz ,,Mówię Nie agresji i przemocy”. Przeprowadzono pogadanki oraz wykonano plakaty na wyżej wymienione tematy. Działania te odbyły się w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na rok 2022.