Certyfikat „Szkoła Wierna Dziedzictwu”

W roku szkolnym 2017/2018 ZPEW przystąpił do projektu mającego na celu uzyskanie Certyfikatu „Szkoła Wierna Dziedzictwu”, przyznawanego przez Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty. Głównym celem projektu jest upowszechnienie wiedzy na temat polskiej historii, kultury, tradycji, a także walorów przyrodniczych i krajobrazowych naszego kraju. Dokładne informacje o regulaminie przyznania szkole Certyfikatu znajdują się na stronie Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

W skład zespołu koordynującego wchodzą:

Koordynator – Teresa Sowulewska
Członkowie – Urszula Sielawa, Anna Okinczyc, Monika Kaniłowicz, Anna Milewska.

Od lat upamiętniamy najważniejsze dla Polski wydarzenia, poznajemy historię i piękno naszego regionu. Działania zmierzające do uzyskania Certyfikatu pozwolą nam na uporządkowanie, zebranie i ocenienie naszej pracy. W zakładce „ Szkoła Wierna Dziedzictwu” umieszczane i opisane będą działania podejmowane w bieżącym roku szkolnym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *