Certyfikat „Placówka Przyjazna Osobom Niewidomym”

Certyfikat „PLACÓWKA PRZYJAZNA OSOBOM NIEWIDOMYM” przyznana dla Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Gołdapi!