Zespoły rewalidacyjno – wychowawcze

W Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Gołdapi funkcjonują dwa zespoły rewalidacyjno – wychowawcze do których uczęszcza ogółem 3 uczniów. Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze organizowane są dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 25 lat z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim. Podstawą przyjęcia jest orzeczenie o potrzebie zajRead More…