„Szkoła Wierna Dziedzictwu”

ZPEW w Gołdapi ubiega się o certyfikat Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty „Szkoła Wierna Dziedzictwu”. W tej zakładce będą umieszczane wszystkie działania dotyczące certyfikacji.Read More…

Certyfikat „Szkoła Wierna Dziedzictwu”

W roku szkolnym 2017/2018 ZPEW przystąpił do projektu mającego na celu uzyskanie Certyfikatu „Szkoła Wierna Dziedzictwu”, przyznawanego przez Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty. Głównym celem projektu jest upowszechnienie wiedzy na temat polskiej historii, kultury, tradycji, a także walorów przyrodniczych i krajobrazowych naszego kraju. Dokładne informacje o regulaminie przyznaniRead More…

Wychowankowie internatu na rzecz „Szkoły Wiernej Dziedzictwu”

W roku szkolnym 2017/2018 wychowankowie internatu realizowali działania związane z ubieganiem się przez szkołę o certyfikat „Szkoła Wierna Dziedzictwu”. Zrealizowane działania: gazetki tematyczne; przygotowywanie dzieci do apeli okolicznościowych – Święto Niepodległości, Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 maja; wychowankowie brali udział w przygotowaniu prezentacji multimedialnej DROGRead More…