Procedury

1. Procedura bezpieczeństwa wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły ZPEW 2. Procedura bezpieczeństwa pracy stołówki i wydawania posiłków w ZPEW 3. Procedura biblioteki szkolnej ZPEW 4. Procedura bezpieczeństwa na terenie internatu i bursy ZPEW Regulamin pobytu i zabaw w świetlicy szkolnej  ZPEW Zasady korzystania z sali gimnasRead More…