Dzieje SOSW w Gołdapi

Pierwsza samodzielna i jedyna Szkoła Podstawowa Specjalna powstała w Gołdapi 15 stycznia 1968 roku jako placówka przeznaczona dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. Praca z tymi wychowankami oparta jest na zasadach pedagogiki specjalnej, ma charakter rewalidacyjny i profilaktyczny uzależniony od stopnia i rodzaju upośledzenia. W 1986Read More…