Klasy i zespoły gimnazjalne

W gimnazjum funkcjonują dwa oddziały klasowe. Klasa łączona I i III, 7 uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, wychowawcą klasy jest mgr Anna Jaremus – Furtan. Klasa II, 7 uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, wychowawcą klasy jest mgr Joanna Wołyniec. W gimnazjum istnieją dwa oddziały edukacyjno – terapeutyczne dla uczniów z niepeRead More…