K O M U N I K A T ! ! !

Harmonogram rekrutacji do Bursy Szkolnej w ZPEW w Gołdapi na rok szkolny 2020/2021     1. Składanie deklaracji kontynuowania zamieszkania w Bursie Szkolnej w ZPEW w Gołdapi:   od 20 maja do 29 maja, składanie deklaracji kontynuowania zamieszkania w Bursie na rok szkolny 2020/2021 wychowankowie składają deklaracje u wychowawców swoich grup lub w sekretarRead More…