Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Gołdapi

POWIATOWA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W GOŁDAPIul. Ks. Jerzego Popiełuszki 2 (budynek LO)wchodząca w skład ZPEW w GOŁDAPI zaprasza do korzystania ze swoich usługod poniedziałku do piątku w godz.10-16 tel. 87 615 10 98 e-mail: biblioteka.goldap@gmail.com Katalog komputerowy jest dostępny na stroniewww.wmbp.olsztyn.pl (zakładka: Biblioteki powiatowe) Strona internetowa: www.bibliotekagoldao.oRead More…