UWAGA!!!

Od 7 lutego 2022 r. następuje podniesienie stawki żywieniowej w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi: • w szkole 5,00 zł, • w przedszkolu 5,00 zł (2 posiłki), • w bursie i internacie 12,00 zł (3 posiłki), • nauczyciele korzystający z obiadów w stołówce szkolnej 10,00 zł.
Read More…

ZAJĘCIA WWRD – METODA RUCHU ROZWIJAJĄCEGO WERONIKI SHERBORNE

W ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w ZPEW w Gołdapi prowadzone są zajęcia ruchowe Metodą Ruchu Rozwijającego. Jest to system ćwiczeń ruchowych prowadzący do poznania własnego ciała, kształtujący związek jednostki ćwiczącej z otoczeniem fizycznym, prowadzący do wytworzenia się związku z drugim człowiekiem i do współdziałania w grupie oraz dzięki spontanicznemu krRead More…