Bursa Szkolna

INFORMACJA

Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Gołdapi informuje, iż w wyniku rekrutacji do Bursy Szkolnej w ZPEW w Gołdapi w roku szkolnym 2021/2022 zostały zakwalifikowane 3 osoby.

Lista osób znajduje się w sekretariacie Zespołu.

INFORMACJA

Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi informuje, o wydłużeniu terminu rekrutacji do Bursy Szkolnej do dnia 26.07.2021 r.

Wszelkie informacje na temat zamieszkania w Bursie Szkolnej uzyskają Państwo na stronie internetowej  https://zpewgoldap.pl/bursa-szkolna/

oraz telefonicznie nr 87 615 11 60

INFORMACJA

Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi informuje, iż Bursa Szkolna w ZPEW w Gołdapi na rok szkolny 2021/2022 dysponuje 7 wolnymi miejscami.

Termin składania dokumentów o przyjęcie do Bursy Szkolnej mija 9 lipca 2021 r.

INFORMACJA

Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi informuje, iż w wyniku rekrutacji dla wychowanków chcącej kontynuować zamieszkanie w Bursie Szkolnej w ZPEW w Gołdapi w roku szkolnym 2021/2022 zostało zakwalifikowanych  14 osób .

Lista osób znajduje się w sekretariacie Zespołu.

„BURSA SZKOLNA GOŁDAP” ZAPRASZA NA SWOJEGO FACEBOOKA:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100030438242861

Harmonogram rekrutacji do Bursy Szkolnej w ZPEW w Gołdapi

na rok szkolny 2021/2022

1.Składanie deklaracji kontynuowania zamieszkania w Bursie Szkolnej w ZPEW w Gołdapi:

 • od 17 maja do 21 maja, składanie deklaracji kontynuowania zamieszkania w Bursie na rok szkolny 2021/2022 wychowankowie składają deklaracje u wychowawców swoich grup lub w sekretariacie ZPEW w Gołdapi;
 • do 18 czerwca ogłoszenie wyników rekrutacji dla młodzieży chcącej kontynuować zamieszkanie w Bursie Szkolnej w ZPEW w Gołdapi.

2.Rekrutacja kandydatów:

 • 21 czerwca – ogłoszenie na stronie internetowej Bursy Szkolnej w ZPEW w Gołdapi liczby wolnych miejsc w placówce na dany rok szkolny;
 • do 9 lipca składanie wniosków, wraz z wymaganymi załącznikami w sekretariacie ZPEW w Gołdapi;
 • do dnia 16 lipca – ogłoszenie na stronie internetowej ZPEW w Gołdapi wyników naboru poprzez wywieszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;
 • do 16 sierpnia – potwierdzenie woli zamieszkania w Bursie Szkolnej (telefonicznie).

3.Rekrutacja uzupełniająca:

 • jeżeli Bursa nie będzie dysponowała wolnymi miejscami, rekrutacja uzupełniająca nie będzie prowadzona;
 • składanie wniosku w rekrutacji uzupełniającej, wraz z wymaganymi załącznikami w sekretariacie ZPEW w Gołdapi do 23 sierpnia;
 • ogłoszenie na stronie internetowej ZPEW w Gołdapi wyników naboru uzupełniającego do dnia 25 sierpnia;
 • potwierdzenie woli zamieszkania w Bursie (telefonicznie) do dnia 31 sierpnia;
 • od 27 sierpnia wszelkie wnioski o przyjęcie – jeżeli są wolne miejsca – są rozpatrywane zgodnie z zapisami rozdziału 5 Regulaminu rekrutacji.

Bursa szkolna w ZPEW w Gołdapi jest placówką, która opiera swoje działania na takich wartościach jak mądrość, bezpieczeństwo i poszanowanie praw wychowanków. Szanujemy ich, potrafimy słuchać, oraz wspierać w trudnej dla nich sytuacji. Stawiamy wymagania dostosowane do możliwości młodzieży. Dostrzegamy nawet najmniejsze osiągnięcia naszych podopiecznych.
Wspólnie z rodzicami i nauczycielami przygotowujemy ich do pełnienia ważnych ról społecznych i zawodowych. Kadra pedagogiczna oraz Pani Dyrektor dba o to, aby wszystkie potrzeby wychowanków były zaspokojone, a młodzież czuła się tu jak w domu. Troszczymy się o bezpieczeństwo i zdrowie wychowanków, udzielamy pomocy w nauce, przeżywamy wspólnie z młodzieżą
ich problemy i niepowodzenia.

Najważniejszym celem pobytu młodzieży w bursie jest nauka własna.
Młodzież uczy się w swoich pokojach, istnieje możliwość indywidualnej nauki. Wychowawcy i współmieszkańcy udzielają potrzebującym pomocy w nauce. Młodzież może korzystać z pomocy dydaktycznych placówki.

Wszyscy dbają o to, aby pobyt w placówce stał się dla jej mieszkańców przyjemnością a nie tylko koniecznością, dlatego kadra pedagogiczna stara się w możliwie atrakcyjny sposób organizować czas wolny młodzieży.

W placówce udostępniono Internet. Młodzież może posurfować po stronach WWW w poszukiwaniu informacji potrzebnych na zajęcia szkolne, skorzystać z poczty, gadu-gadu i innych komunikatorów dostępnych w sieci.

Bursa Szkolna w Gołdapi oferuje:

– wyremontowane, estetyczne sypialnie i pomieszczenia sanitarne,

– całodzienne wyżywienie,

– pomoc wychowawców w nauce,

– salkę komputerową z dostępem do Internetu,

– atrakcyjne spędzanie czasu wolnego,

– możliwość rozwijania swoich zainteresowań,

– aneks kuchenny z wyposażeniem,

– miłą domową atmosferą (niewielka liczba mieszkańców),

– dofinansowanie z ośrodków pomocy społecznej,

– możliwość dofinansowania ze środków pomocy społecznej częściowych kosztów wyżywienia,

– pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH DO ZAMIESZKANIA
W BURSIE SZKOLNEJ ZPEW W GOŁDAPI!