Budujemy EKOŚWIADOMOŚĆ – uczniowie ZET 7 na wycieczce

Uczniowie ZET 7 wraz z wychowawczynią Beatą Kamińską wybrali się na wycieczkę tematyczną związaną z budowaniem świadomości w zakresie szeroko rozumianej gospodarki odpadami. Zależy nam bowiem na świadomym życiu w zgodzie z przyrodą, zdrowym podejściem do ochrony środowiska i kształtowaniem myślenia ekologicznego. Poznaliśmy zasady działania Oczyszczalni ścieków w Gołdapi, o których bardzo ciekawie opowiedziała nam p. Barbara Sereda. Interesowała nas też praca ludzi w tym miejscu w ramach orientacji zawodowej. Po wizycie w oczyszczalni byliśmy w Stacji Przeładunkowej w Kośmidrach. Tam, uczniowie mieli okazję poznać zasady pracy w tym miejscu oraz dowiedzieć się jakie odpady mogą dostarczyć tu nieodpłatnie mieszkańcy wybranych gmin. Od pracownika Stacji, usłyszeliśmy, że segregacja odpadów nie wygląda dobrze. Świadomość ludzi w tym zakresie nadal jest niska. Ważne jest budowanie zbiorowej odpowiedzialności za naszą planetę.