„Bożonarodzeniowe tradycje”

W listopadzie i grudniu 2014r. w ZPEW był realizowany projekt edukacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym II i III zespołu edukacyjno-terapeutycznego gimnazjum. Uczniowie poznali i utrwalili swoją wiedzę o tradycjach i zwyczajach związanych ze Świętami Bożego Narodzenia. W ramach projektu uczniowie poznali znaczenie pojęć i symboli charakterystycznych dla zbliżających się świąt, a ponadto zapoznali się z wigilijnymi zwyczajami, poznali opowiadania, wiersze, przysłowia ludowe, piosenki o tematyce świątecznej, pastorałki i kolędy. Realizacja projektu umożliwiła uczniom aktywne uczestnictwo w przygotowaniach do świąt oraz przyczyniła się do kultywowania i uczenia się szacunku do naszych narodowych i regionalnych tradycji. Ponadto wykorzystanie różnorodnych form twórczości plastycznej przyczyniło się do powstania dekoracji świątecznej, a także wielu ozdób na choinkę. Uczniowie Zespołu zastosowali różnorodne techniki plastyczne, uczyli się umiejętności pracy w zespole, wzajemnej pomocy i wsparcia. W ramach projektu odbyło się również spotkanie ze Szkolnym Kołem Wolontariatu uczniów z Gimnazjum wraz z opiekunami p. Bożeną Gojlik i p. Ewą Ruszewską mające na celu wykonanie ozdób świątecznych. Realizacja projektu przyczyniła się do przybliżenia uczniom tradycji regionalnej i polskiej, wyrobiła nawyk kultywowania świąt w jedności rodzinnej. Pozwoliła rozwijać pozytywne cechy osobowościowe uczniów. Wpłynęła na rozwój inteligencji emocjonalnej, która jest tak bardzo pożądana w dorosłym życiu.

Odpowiedzialnymi za realizację projektu byli nauczyciele: Dominika Baziuk i Janusz Tkaczow.

{gallery}galeria/projektdj{/gallery}

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *