„Bliżej siebie dalej – od uzależnień” – spotkanie z Policjantami

Dnia 18.06.2018r. uczniowie ZPEW uczestniczyli w spotkaniu z Funkcjonariuszami Policji – panią Martą Anuszkiewicz i panem Tomaszem Dobrzyńskim. Spotkanie odbyło się w ramach realizacji projektu „Bliżej siebie – dalej od uzależnień”. Projekt dofinansowany jest przez Gminę Gołdap w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na rok 2018. Zajęcia podniosły świadomość uczestników projektu na temat zagrożeń płynących z zażywania alkoholu i substancji psychoaktywnych, sposobów ich przeciwdziałania, a także negatywnego wpływu uzależnień na życie młodego człowieka. Uczniowie podczas spotkania mieli możliwość (poprzez nałożenie alkogogli i narkogogli) spojrzeć na świat poprzez pryzmat osoby będącej pod wpływem substancji psychoaktywnych – dla większości uczniów nie było to miłe doświadczenie. Serdecznie dziękujemy pani Marcie i panu Tomaszowi za przeprowadzenie ciekawych i pouczających zajęć. Liczymy na dalszą współpracę!!!

{gallery}galeria/200618w2{/gallery}

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *