BIWAK PROFILAKTYCZNY – „AKTYWNI – WOLNI OD UZALEŻNIEŃ”

W dniach 20 – 22 czerwca 2022 r. grupa koedukacyjna z ZPEW w GOŁDAPI uczestniczyła w trzydniowym, profilaktycznym biwaku nad jeziorem Gołdap w “Słonecznym Zakątku”. Uczestnicy brali udział w atrakcyjnych formach aktywnego wypoczynku m. in.: zabawach i grach ruchowych, grach planszowych, zajęciach Metodą Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne, ogniskach integracyjnych oraz nocnych zajęciach na Promenadzie Zdrojowej. Pomimo deszczu codziennie prowadzony był trening umiejętności społecznych w zakresie samoobsługi i czynności organizacyjno – porządkowych. Przeprowadzone zostały profilaktyczne spotkania z psychologiem szkolnym jak również z Panią Izabelą – studentką psychologii, która realizowała w naszej placówce praktyki. Biwak odbył się w ramach realizacji Programu “AKTYWNI – wolni od uzależnień” dofinansowanego przez Gminę Gołdap.