Biwak – „Kreatywni – wolni od uzależnień”

W dniach 21 – 23 czerwca 2021 r. grupa koedukacyjna z ZPEW w Gołdapi uczestniczyła w trzydniowym, profilaktycznym biwaku nad jeziorem Gołdap w “Słonecznym Zakątku”. Uczestnicy brali udział w atrakcyjnych formach aktywnego wypoczynku m. in.: zabawach i grach ruchowych, podchodach terenowych, zajęciach Metodą Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne, kąpielach słonecznych i wodnych, wieczornych ogniskach integracyjnych oraz nocnych zajęciach na Promenadzie Zdrojowej. Codziennie prowadzony był trening umiejętności społecznych w zakresie samoobsługi i czynności organizacyjno – porządkowych. Przeprowadzone zostały profilaktyczne spotkania z psychologiem szkolnym oraz zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej. Biwak odbył się w ramach realizacji Programu “Kreatywni – wolni od uzależnień” dofinansowanego przez Gminę Gołdap. Program realizowany jest w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.