Bezpłatne obiady dla piętnastu naszych uczniów!

Z Polskiej Akcji Humanitarnej dostaliśmy z „Pajacyka”
piętnaście obiadów. W związku z tym piętnastu uczniów
ZPEW w Gołdapi będzie korzystać z bezpłatnego dożywiania.
Serdecznie dziękujemy!!!