BEZPIECZNE WAKACJE

13 czerwca 2022 r. w naszym Zespole odbyły się zajęcia z funkcjonariuszem Placówki Straży Granicznej w Gołdapi Pawłem Bolko. Funkcjonariusz przypomniał podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas wypoczynku letniego.. Wyświetlił również prezentację dotyczącą tego zagadnienia i omówił ją wspólnie z uczniami.