BETLEJEMSKIE ŚWIATŁO POKOJU

21 grudnia 2020 r. na ręce Dyrekcji ZPEW w Gołdapi drużyna harcerska "Giganci" przekazała BETLEJEMSKIE ŚWIATŁO POKOJU razem ze stroikiem i kartką świąteczną.